Story-Telling in Russian, Kazakh and Finnish

story telling 2

I’m reminded of the biblical saying about prophets not being recognised in their own backyard, but I know I pompously exaggerate. Our attempt to offer an alternative qualitative way of evaluating youth work via our Story-Telling book, web resource and workshops, that focuses on the process of practice, the ‘how’, rather than its alleged impact, has been met with enthusiasm by a goodly number of workers, managers and academics. Yet we remain on the margins of the continuing debate about youth work [or should that be, the youth sector?] and its impact.

Hence it’s a boost to our spirits to find that sections of our original ‘This is Youth Work’ book have been translated into both Russian and Kazakh – see our web resource, Story-Telling in Youth Work. A Japanese translation is also in the offing. And in the latest expression of an international interest in our endeavours Jon Ord ran a bilingual Story-Telling workshop at a major youth conference in Finland last week. Here are the IDYW cornerstones of practice in Finnish.

Logo IDYW

Nuorisotyötä puolustamassa (IDYW, Iso-Britannia) nuorisotyön ’kulmakivet’

Nuorisotyö:

  • tapahtuu avoimesti saavutettavissa olevassa paikassa ja puitteissa, joissa mukana olemisesta nuoret ovat itse päättäneet;
  • tarjoaa mahdollisuuksia informaaliseen oppimiseen lähtien liikkeelle asioista, joille nuorten mielestä voisi tehdä jotain, ja heidän kiinnostuksensa kohteista;
  • työskentelee nuorten vertaisverkostojen ja niitäkin laajempien identiteettitason samaistumiskohteiden kanssa ja niiden kautta;
  • antaa arvoa ja huomiota nuorten olemiselle tässä ja nyt, kuten myös heidän siirtymilleen;
  • pyrkii keikauttamaan valta-asemat nuoren eduksi;
  • pyrkii edistämään luottamusta ja molemminpuolisesti arvostavien henkilökohtaisten suhteiden syntymistä sekä nuorten keskuudessa että nuorten ja aikuisten välillä;
  • huomioi nuorisotyöntekijöiden itsensä merkityksen, antaa tilaa itsenäiseen harkintaan ja valmiuteen toimia improvisoidulla mutta kuitenkin varmalla tavalla

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.